Praha hostí konferenci Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (European Sustainable Development Network)

Praha hostí konferenci o dobrém vládnutí Evropské sítě pro udržitelný rozvoj

SDGs
ESDN

Praha hostí konferenci Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (European Sustainable Development Network). Setkání chce zmapovat přístup jednotlivých zemí k nejlepšímu způsobu vlády a spolupráce napříč společností, který povede k udržitelnému rozvoji. Experti a expertky se věnují například otázkám, zda politika udržitleného rozvoje jednotlivých zemí bere v úvahu dopady na zahraničí nebo jak vypadá vnitřní koherence jednotlivých politik vůči principům udržitelného rozvoje.

„Žijeme v antropocénu a lidstvo ovlivňuje svět jako geologická síla. Proto musíme mít obavu o společnost, tak jak ji známe. Řešení je v dobrém vládnutí a správě společnosti,“ řekl na začátek setkání v Lichtenštejnském paláci v Praze Vladimír Špidla, ředitel odboru poradců předsedy vlády a člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Podle něj se praktické politické kroky vedoucí k udržitelnému rozvoji musí odvíjet od globální úrovně, v případě Česka zejména Evropské unie, primárně je ale udržitelný rozvoj záležitostí celého světa. Pro Evropu je například důležité pomáhat dlouhodobému rozvoji v Africe, podle Špidly bychom měli rozvojovou pomoc tomuto kontinentu zvýšit desetinásobně.

Problémy, které brání praktickému využívání principů udržitelného rozvoje v politické praxi, jsou podle odborníků z Evropské sítě pro udržitelný rozvoj zejména dvojí. Prvním z nich je fakt, že snaha o udržitelný rozvoj končí na hranicích jednotlivých států a téměř žádná politika nebere do úvahy negativní dopady na životní prostředí a dlouhodobou udržitelnost, pokud se týkají cizích zemí.

Druhý komplex problémů přináší praktické naplňování politiky udržitelného rozvoje. Jednak se stále nedaří získat dostatečnou podporu na politické úrovni, která by nebyla negativně ovlivněna čtyřletým cyklem jednotlivých vlád, další nebezpečí představují slepé skvrny jednotlivých rezortů, které nejsou schopny vykročit mimo svoji agendu.

„Máme řadu nástrojů, které ale nefungují tak, jak bychom si přáli. Na druhé straně funguje spolupráce firem, neziskového a akademického sektoru, který vytváří tlak na vlády, aby něco dělaly,“ shrnuje Ebba Dohlman z OECD.

Podle ředitelky odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády potřebujeme analýzu současného stavu a jasná data, která nám ukážou, zda jsou naše aktuální politiky koherentní a jako celek spíše přispívají nebo škodí udržitelnému rozvoji. Takové studie ale vyžadují výzkumné týmy, čas a samozřejmě peníze.

Na druhou stranu takový systémový přístup v dlouhodobější perspektivě finance ušetří a bude také poltický efektivnější, protože budeme mít informace o dopadech a synergiích řešení jednotlivých témat udržitelného rozvoje, jak je definují Cíle udržitelného rozvoje OSN.

Fotogalerie

Konference Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (European Sustainable Development Network).
Konference Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (European Sustainable Development Network).
Konference Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (European Sustainable Development Network).
Konference Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (European Sustainable Development Network).
Konference Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (European Sustainable Development Network).
Konference Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (European Sustainable Development Network).
Konference Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (European Sustainable Development Network).
Konference Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (European Sustainable Development Network).
Konference Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (European Sustainable Development Network).
Konference Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (European Sustainable Development Network).
Konference Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (European Sustainable Development Network).