Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón České republiky s titulem „Historické město roku“ získal Jičín.

Historickým městem roku je Jičín

Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón České republiky s titulem „Historické město roku“ získal Jičín.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS), společně s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) již po třiadvacáté vyhlásily vítěze soutěže v péči o historické památky měst. Soutěž začíná krajskými koly, do kterých se za rok 2016 zapojilo 37 měst. Letos postoupilo do celostátního kola, které vyvrcholilo 18. dubna při příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel, čtrnáct nejlépe oceněných měst z jednotlivých krajů ČR. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová předala hlavní cenu a titul „Historické město roku“ městu Jičín. Zbylí dva finalisté Štramberk a Prachatice si za příkladnou péči o městské památky odnesly Ceny ministryně pro místní rozvoj.

Péče o památky je kromě národních programů v oblasti kulturního dědictví podporována i ze zdrojů evropských strukturálních a investičních fondů, a to zejména z Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem těchto programů je podle vyjádření MMR ČR zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního a přírodního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území. Karla Šlechtová při předávání cen vyzvedla důležitost systematické obnovy a péče měst o své památky. „Je potěšující sledovat obnovu domů, historické zástavby, památek, infrastruktury, úpravy veřejných prostor i restaurování interiérů. Je obdivuhodné, s jakým nasazením se města věnují péči o kulturní dědictví, které je národním bohatstvím náš všech,“ zdůraznila ve svém proslovu.

Program regenerace městských památkových rezervací a zón byl ustaven vládním usnesením v roce 1992. Hodnotící odborná komise je složená ze zástupců Národního památkového ústavu, MMR a SHSČMS. Vítězové krajských kol získávají z programu regenerace 100 000 korun, nositeli titulu Historické město roku přináleží odměna milion korun na další památkovou péči. V předchozích ročnících soutěže Jičín již osmkrát zvítězil v Královéhradeckém kraji a v posledních letech celostátně skončil na druhém a třetím místě.

Brána do Českého ráje

Město Jičín má 17 tisíc obyvatel, leží v Jičínské pahorkatině na řece Cidlině. Množství historických památek a jeho poloha jako výchozí brána CHKO Českého ráje a Prachovských skal mu dodává značnou turistickou atraktivitu. Na území jičínské Městské památkové rezervace je 74 kulturních památek. S dlouhodobou koncepční péčí a zvelebováním historického jádra začala radnice už v roce 1990. Dnes se Jičín pyšní kompletně zrekonstruovanými ulicemi v celém historickém jádru, regulačním plánem na omezení venkovní reklamy, upravenými předzahrádkami, zrekonstruovanými a opravenými budovami i dobře udržovanou zelení.

Sídlo Albrechta z Valdštejna

V 17. století zde frýdlantský vévoda Albrecht z Valdštejna, který byl také vrchním velitelem císařských vojsk za třicetileté války, nechal vystavět nový zámek a začal měnit i jeho okolí. Lákadlem pro turisty i rodiny s dětmi je rozlehlá obora s parkem Libosad a Valdštejnská lodžie, která je spojená s městem čtyřřadou lipovou alejí, dlouhou necelé dva kilometry. Na relativně malém prostoru jsou koncentrovány památky i přírodní krásy, které město navíc využívá k pořádání populárních kulturních, společenských a sportovních akcí.

Radnice dokončila obnovu lipové aleje a Libosadu, a dále pokračuje v opravách Valdštejnské lodžie. Za poslední tři roky město do ní investovalo asi 25 milionů korun. V loňském roce byly využity dotace Ministerstva kultury ve výši téměř 3,5 milionu korun k opravě pěti památek. Letos se radnice zaměřila na opravy Valdštejnského zámku za více než 14 milionů korun. V následujících letech se náklady na opravy zámku odhadují na další desítky milionů korun. Na obnovu památek město investovalo celkově asi 210 milionů korun.

Město pohádky

Díky večerníčkům o Mance, Cipískovi a loupežníku Rumcajsovi, dostal Jičín přívlastek „město pohádky“. Autorem pohádek o Rumcajsovi je Václav Čtvrtek. Výtvarně všechny postavičky ztvárnil Radek Pilař, a to přesně před padesáti lety. Oslavy Rumcajsových 50. narozenin vypukly zároveň se zahájením jarní turistické sezony tradičním Pochodem Českým rájem – Putování za Rumcajsem. Do akce se zapojili turisti, cyklisté, velké i malé děti, a na speciální trati dokonce i rodiče s kočárky.

Pohádkové království se v Jičíně otevírá každým rokem v září. Letošní, 27. ročník multikulturního festivalu „Jičín – město pohádky“ má podtitul „Český rok aneb Tradice tradičně i netradičně“. Čtyři roční období s lidovými zvyky a tradicemi budou prezentovány ve dnech od 13. do 17. září 2017. Festival díky nápaditosti a pestrosti svého programu přitahuje stále větší počet návštěvníků.