Kulatý stůl Priority rozvoje pro Českou republiku v kontextu vyjednávání o Cílech udržitelného rozvoje

  • Rada vlády pro udržitelný rozvoj schválila klíčový dokument Strategický rámec Česká republika 2030
  • Jak měřit spokojený život?
  • Sto tisíc lidí se chystá Uklidit Česko

Lidé

Příroda

Ekonomika